top of page

За нас

1991

Великов и Ко ООД, като семейна фирма, поставя основите на традицията и
майсторлъка при отглеждане и изпичане на собствено произведени слънчогледови семки.

Неозаглавен дизайн (1).png

1993

Фирмата се развива с бързи темпове и става лидер
в Централна северна България и Румъния, а марката
„Солей“ се утвърждава като синоним на качество.
Ние държим на качеството и се отличаваме със затворения
си цикъл на производство, подбирайки най-добрите
български сортове и площи за посяване и отглеждане на
слънчогледа до прибирането и правилното му съхраняване.“

Неозаглавен дизайн.png
Неозаглавен дизайн.png

1996

Великов и Ко ООД обогатява продуктовата си гама –
като добавя – печени фъстъци, парти ядки, бадеми, кашу,
произвеждани по вече утвърдена и изпитана технология.
Изпитаните и доказано вкусни рецептури се подобряват,
приемайки съвременния си облик (използва се на прахообразна
сол с гръцки произход).

Неозаглавен дизайн (3).png

1999

Нека да отбележим, че Великов и Ко ООД е първата
фирма в България, която се осмелява да затвори
продуктите си в 3-пластова опаковка.
Като нейни спецификации може да отбележим:
- бариерен слой предпазва от досега на слънчева светлина,
- запазва максимално вкусовите и хранителни качества
- трайността на продукта се повишава като забавя
процеса на ограняване

Неозаглавен дизайн (4).png

2002

Великов и Ко ООД запазва търговска марка „Солей“
в Патентното ведомство на Република България,
гарантирайки свободата само и единствено фирма
Великов и Ко ООД да реализира продукти под марката
„Солей“.

2006

Великов и Ко ООД модернизира производствените
си мощности, закупувайки – машини за печене от ново покеление,
изработени по задание на база дългогодишния технологичен
опит на фирмата. Същота така и дозиращи устройства
и охладители, които гарантират перфектното изпичане
на слънчогледовите семена и ядки. Модернизацията поставя
производствения цех от втора в първа категория,
повишавайки капацитета му. Засилва се контролът по
управление на качеството и безопасност на храните.

Неозаглавен дизайн (5).png

2009

Фирмата – прави следващо обновление на техническата
база, внедрявайки – машина за фино почистване и
калибриране, камъкоотделителна машина, автоматизирана
линия за дозиране и пакетиране – гарантиращи еднородното
качество на чистия и добре селектиран продукт.
Закупуват се нови комбайни, гарантиращи прибирането
на слънчогледовата суровина в правилния момент, запазвайки
добрите й вкусови качества. Инвестира във фотосортировъчна
и полираща машини, имащи за цел постигането на прецизно
селектиране на продукитите с търговската марка „Солей“.

Неозаглавен дизайн (6).png

2009

Фирмата регистрира търговска марка „Solei“,
която е защитена на територията на цялата европейска
общност в OHIM. Това е следваща стъпка на започната
още през 2002г. защита от недобросъвестни конкуренти,
използващи неправомерно – логото, дизайна и търговската марка
за облагодетелстване.

2013

Фирмата стартира дистрибуционна мрежа в
Североизточна България, пряко достигайки до широк кръг
потребители. Експериментира с отглеждането на
бял слънчоглед и едър шарен слънчоглед тип XL,
които са новост за българския пазар.

Неозаглавен дизайн.png
bottom of page